Cometa este încă un caz în care nobleţea este dată de mărimea cozii.