Albina cea mai bună nu vine la o floare veştejită.