Argument: Comunitatea constituie unitatea de bază a unei țãri. Similar părticelelor unui  mozaic, comunitățile determină imaginea societății în ansamblu. Importanța dezvoltării comunității este incontestabilã, iar forța motrice a evoluției este repezentată de oameni. În acest context, miza cade pe generația în creștere, grație gradului înalt de receptivitate și flexibilitate, deschiderii spre nou, generație ce respinge conservatismul. Cum simpla transmitere de cunoştinţe nu mai este suficientă, ea trebuie completată cu dezvoltarea de abilităţi şi schimbarea comportamentelor, valorilor şi stilului de viaţă.

Astfel, este momentul ca părinții, profesorii și elevii  să formeze o comunitate care să educe pentru viață și să ofere cadrul necesar unei dezvoltări armonioase. Comunitatea For Life  este mediul perfect care oferă elevilor posibilitatea de a se exprima și de e experimenta, părinților le dă șansa de a înțelege și perspectivele profesorilor, dar și ale elevilor îndeosebi prin împărtășirea experiențelor de viață cu părinți din toată țara. Dascălii au menirea de a schimba destine prin profesia lor și vor descoperi, cu ajutorul comunității For Life, cum să aibă impact asupra elevilor cu ajutorul diverselor evenimente, cursuri, dar și prin împărtășiri ale experiențelor. O implicare deosebită în cadrul comunității este aceea a antreprenorilor, cei care pot face ca toate visurile elevilor, părinților și profesorilor să se împlinească, cu ajutorul lor se poate trasa parcurs educațional adecvat contemporaneității.

Împreună, elevi, părinți, profesori, antreprenori, dăm viață învățării!

Scopul comunității For Life : Crearea  unui loc în care elevii, părinții, dascălii, antreprenorii etc să se ajute reciproc pentru a căpăta ei echilibrul interior, ca mai apoi să echilibreze lumea din jurul lor.

În plus, pe tot parcursul actului educațional, este important ca toți cei implicați să se simtă apreciați prin unicitatea lor și să simtă că  pot zbur(d)a în direcția dorită de ei. Acest lucru este valabil atât pentru elevi, dar și pentru profesori, părinți și antreprenori.

Un scop important al acestei comunități este acela al anihilării pasivității și interției și implicarea permanent pentru binele comun, trecerea de la vorbe la fapte concrete.

Ne dorim crearea  în cadrul comunității a unor relații bazate pe dialog, atitudini deschise și comportament empatic dar și soluționarea participativă și cooperantă.