Argument

Jocul – fundament al învățării

(cercetare și propunere)

Ovidiu Bădescu

 Argument: în învățământul preșcolar, copiii se joacă iar abilitățile dobândite la grădi sunt o urmare firească a activităților desfășurate cu plăcere acolo, în învățământul primar momentele de joacă devin mai puține, depind foarte mult de modul în care profesorii de învățămânr primar își structurează activitățile, iar începând, din gimnaziu școala devine doar predare, eventual învățare și evaluare. Dispare total plăcerea învățării iar unul din motive este modul în care activitatea este organizată. În acest sens, am desfășurat o cercetare în perioada aprilie – mai 2023 pe un eșantion de 1000 de elevi din ciclul gimnazial provenind din 5 școli din județul Caraș-Severin. Acești elevi au fost împărțiți în 2 eșantioane, experimental și de control. La eșantionul experimental s-a predat folosind jocul didactic, la ceilalți predând clasic, ca până acum.

 Ipotezele cercetării:

Ipoteza 1: predând, sistematizând și recapitulând folosind jocul didactic, plăcerea de a învăța va crește

Ipoteza 2: predând, sistematizând și recapitulând folosind jocul didactic, rezultatele la învățătură se vor îmbunătăți

 Rezultatele cercetării:

Prezint doar două interpretări (au fost în total 20, însă toate cu rezultate asemnătoare)

Întrebare: Cât de mult vă place ceea ce învățați la școală? Exprimați pe o scară de la 1 la 5, unde 1 însemnă foarte puțin, 2-puțin, 3-așa și așa, 4-mult, 5- foarte mult.

Experimental Control
2,3 1,2

Media notelor la testul dat în perioada 22-25 mai 2023 din conținuturile școlare

Experimental Control
7,8 6,5

 

Concluzie: predând, sistematizând și recapitulând folosind jocul didactic, plăcerea de a învăța va crește și, rezultatele la învățătură se vor îmbunătăți.

Propunere:

  • adaptarea jocurilor didactice și nu doar didactice cunoscute pe diferite materii și pe anumite clase
  • alcătuirea de jocuri didactice și nu doar didactice pe anumite structure date
  • crearea de jocuri didactice și nu numai.

Obs.: puteți doar propune jocuri întâlnite de dumneavoastră, le vom încadra în funcție de scopul acestor jocuri și, cu trimitere evidentă la sursă, le vom cuprinde în această culegere.

 

Scopul proiectului:  fiecare profesor sau părinte, de orice specialitate, să aibă o culegere de jocuri de unde să își aleagă pe cel adecvat scopului predării, învățării sau evaluării sau al dezvoltării unor abilității ale copiilor.

 

Propunerile de jocuri ar fi frumos să aibă structura:

Titlul:

Numele prenumele, localitatea celui care îl sugerează (indicată sursa dacă se știe sau scris Concepție originală): 

Scop:

Materia (dacă e cazul):

Categoria de vârstă:

Numar de participanți:

Materiale:

Durata:

Locul de desfășurare:

Ritmul:

Desfășurare:

Reguli de joc:

Video sau poze:

                                                Categorii de jocuri

  • Joc didactic, științific – urmărește învățarea conținutului științific sau dezvoltarea unor anumite competențe specific programei școlare
  • Joc motric-emoțional – urmărește dezvoltarea unor anumite abilități, trăsături de caracter etc.